Tame Hil’guma

knjiga treća Ciklusa Crnih Knjiga

Tame Hil'guma

Očekivani broj stranica: 380
Korice: meke
Očekivani tisak: 2021.
Žanr: epska fantastika
Ilustracija naslovnice: Željko Matuško

Tame Hil’guma, knjiga treća Ciklusa Crnih Knjiga. Knjiga je napisana i uređena, a bit će otiskana u prvoj polovici 2021. godine.