“Čovjek će uvijek biti nezadovoljan, ma što mu dao.”
“Jesi li pokušao?”
“Nisam, ali znam.”
“A što je tražio?”
“Život.”